Zp/U/41/2016

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na obsługę wyjazdów zagranicznych i krajowych dla osób delegowanych przez Politechnikę Opolską w zakresie sprzedaży biletów lotniczych oraz na potrzeby projektu współfinansowanego przez Unię Europejską

termin minął w dniu 13-12-2016 r.

Przetarg nieograniczony

63512000-1

05-12-2016 r. przez: Anna Danielak