ZS/12/2016

Postępowanie zakończone

„Zakup usługi cateringowej na potrzeby spotkania opłatkowego Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii dla 50 osób.”

Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp

55521200-0

06-12-2016 r. przez: Agnieszka Zyzik