1/PRSN

Postępowanie zakończone

Dostawa dwóch sztuk urządzenia lektorskiego dla osób z niepełnosprawnością wzroku na potrzeby Politechniki Opolskiej.

termin minął w dniu 13-12-2016 r.

art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

33196200-2

07-12-2016 r. przez: Anna Danielak