KGT/232/2016

Postępowanie zakończone

„Usługa przeglądu, konserwacji i napraw systemów sygnalizacji pożaru i DSO oraz systemów oddymiania i napowietrzania dróg ewakuacyjnych budynków Politechniki Opolskiej”

termin minął w dniu 20-12-2016 r.

art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

50700000-2

14-12-2016 r. przez: Ewa Skarżyńska