KGT/232/2016-A

Postępowanie zakończone

„Usługa przeglądu, konserwacji i napraw systemów sygnalizacji pożaru i DSO oraz systemów oddymiania i napowietrzania dróg ewakuacyjnych budynków Politechniki Opolskiej”

termin minął w dniu 02-01-2017 r.

art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

50700000-2

20-12-2016 r. przez: Ewa Skarżyńska