ZP/D/3/2017

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na dostawę środków czystości i środków higieny dla Politechniki Opolskiej.

termin minął w dniu 27-01-2017 r.

Przetarg nieograniczony

39833000-0

19-01-2017 r. przez: Justyna Bienias