KGT/9/2017

Postępowanie zakończone

„Dostawa materiałów stolarskich dla Politechniki Opolskiej”.

termin minął w dniu 30-01-2017 r.

art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

44191300-8

23-01-2017 r. przez: Renata Piórkowska