Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
97/KMiPKM/2017 Data publikacji: 20-10-2017 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
„Dostawa analogowego modułu mostkowego wejść do akcelerometrów wraz z oprzyrządowaniem na potrzeby Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej”
Kody CPV: 38424000-3
26-10-2017
227/2017 Data publikacji: 13-10-2017 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
„Dostawa stanowiska badawczego do pomiaru sił reakcji podłoża do dwóch platform sił Kistler typ 9286AA na potrzeby Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej”.
Kody CPV: 33120000-7
19-10-2017
BG/144/2017 Data publikacji: 20-09-2017 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
„Sukcesywna dostawa prasy, czasopism polskich i sukcesywna dostawa czasopism zagranicznych wraz z dokonywaniem formalności odprawy celnej dla biblioteki i jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej na 2018 rok”
Kody CPV: 22200000-2
28-09-2017
17/2017 Data publikacji: 08-08-2017 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Dostawa kuchenek gazowych dla Osiedla Akademickiego Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 39720000-5
16-08-2017
KGT/106/2017 Data publikacji: 19-07-2017 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
„Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń klimatyzacyjnych w Auli Błękitnej w budynku Łącznik przy ul. Mikołajczyka 16 w Opolu na potrzeby Politechniki Opolskiej”
Kody CPV: 39717200-3, 50000000-0
25-07-2017
KGT/103/2017 Data publikacji: 19-07-2017 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
„Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń klimatyzacyjnych do budynku nr 9 przy ul. Prószkowskiej 76 w Opolu na potrzeby Politechniki Opolskiej”
Kody CPV: 39717200-3, 50000000-0
25-07-2017
KGT/121/2017 Data publikacji: 18-07-2017 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Dostawa materiałów budowlanych dla Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 44111000-1
25-07-2017
KGT/105/2017 Data publikacji: 27-06-2017 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Dostawa przewodu internetowego na potrzeby Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 31350000-4
03-07-2017
137/WBiA/2017 Data publikacji: 08-06-2017 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Dostawa stanowisk oraz aparatury dla Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 38500000-0
14-06-2017
99/2017 Data publikacji: 07-06-2017 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
„Dostawa stanowiska do prowadzenia wirtualnej rehabilitacji na potrzeby Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej”
Kody CPV: 33158210-7
14-06-2017
45/KMiPKM/2017 Data publikacji: 06-06-2017 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Usługa modernizacji mechanicznych maszyn wytrzymałościowych ZDM-2,5 oraz ZDM-10 polegająca na cyfryzacji pomiaru oraz rozszerzeniu zakresu pomiarowego.
Kody CPV: 50410000-2, 98390000-3
12-06-2017
133/WBiA/2017 Data publikacji: 26-05-2017 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Rozbudowa i serwis systemu akwizycji danych pomiarowych na potrzeby Katedry Mechaniki Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 38500000-0
01-06-2017
RI000000/KF/126/V/20 Data publikacji: 17-05-2017 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Dostawa miernika do analizy dielektrycznej związków chemicznych wraz z sondą testową na potrzeby Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 38500000-0
24-05-2017
RR00IT00/Z/30/2017 Data publikacji: 09-05-2017 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Dostawa urządzeń sieciowych dla Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 32420000-3
15-05-2017
KGT/59/2017 Data publikacji: 27-04-2017 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
„Dostawa materiałów elektrycznych dla jednostek Politechniki Opolskiej”
Kody CPV: 31500000-1, 31500000-4, 31600000-2
08-05-2017