Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
ZP/D/27/2015 Data publikacji: 12-03-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę artykułów promocyjnych – biretów akademickich na potrzeby Dziecięcej Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/D/27/2015)
Kody CPV: 18443300-9, 22462000-6
20-03-2015
ZP/D/17/2015 Data publikacji: 10-03-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów laboratoryjnych dla Instytutu Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej WEAiI Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską (nr sprawy ZP/D/17/2015)
Kody CPV: 31.71.21.1, 39.16.21.1
25-03-2015
ZP/D/16/2015 Data publikacji: 10-03-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów dydaktycznych dla Katedry Elektrotechniki Przemysłowej WEAiI Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską (nr sprawy ZP/D/16/2015)
Kody CPV: 38.00.00.0, 39.16.21.1
20-03-2015
ZP/D/15/2015 Data publikacji: 10-03-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę stanowiska do pomiaru współczynnika SAR dla Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską (nr sprawy ZP/D/15/2015)
Kody CPV: 39.16.21.1
19-03-2015
ZP/D/14/2015 Data publikacji: 10-03-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów doposażeniowych i laboratoryjnych dla Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską (nr sprawy ZP/D/14/2015)
Kody CPV: 39162110-9
23-03-2015
ZP/D/9/2015 Data publikacji: 10-03-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu dla jednostek Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/D/9/2015)
Kody CPV: 38.50.00.0, 38.63.40.0, 39.16.21.1
20-03-2015
ZP/D/13/2015 Data publikacji: 09-03-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów dydaktycznych do laboratorium elektroniki samochodowej oraz diagnoskopu dla Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską (nr sprawy ZP/D/13/2015)
Kody CPV: 38.34.13.0, 39.16.21.1
23-03-2015
ZP/D/12/2015 Data publikacji: 09-03-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę stanowiska laboratoryjnego do badania własności sieci informatycznych, bezprzewodowych, kampusowych i przemysłowych dla Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską (nr sprawy ZP/D/12/2015)
Kody CPV: 38.50.00.0
20-03-2015
ZP/D/11/2015 Data publikacji: 09-03-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na jednorazową dostawę artykułów papierniczych, biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
Kody CPV: 22.80.00.0, 30.12.51.1, 30.19.00.0, 30.19.20.0, 30.19.76.3, 30.19.76.4, 30.19.92.3, 30.19.95.0, 30.23.43.0, 39.29.24.0
17-03-2015
ZP/D/10/2015 Data publikacji: 02-03-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę artykułów promocyjnych na potrzeby Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/D/10/2015)
Kody CPV: 22462000-6
10-03-2015
ZP/D/7/2015 Data publikacji: 16-02-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na jednorazową dostawę artykułów papierniczych, biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby projektów współfinansowanych przez Unię Europejską (nr sprawy ZP/D/7/2015)
Kody CPV: 22800000-8, 30125110-5, 30190000-7, 30192000-1, 30197630-1, 30197644-2, 30199230-1, 30199500-5, 30234300-1, 39292400-9
24-02-2015
ZP/D/5/2015 Data publikacji: 10-02-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych i sprzętu biurowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/D/5/2015)
Kody CPV: 22800000-8, 30190000-7, 30191400-8, 30192000-1, 30192121-5, 30192800-9, 30197000-6, 30199230-1, 30199500-5, 30234300-1, 39292400-9
18-02-2015
ZP/D/6/2015 Data publikacji: 04-02-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
"Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby projektu pn.:„Współpraca naukowa między TU Ostrava i Politechniką Opolską w kształceniu studentów i doktorantów w zakresie elektrotechniki, energetyki i informatyki”
Kody CPV: 22462000-6
12-02-2015
ZP/D/4/2015 Data publikacji: 29-01-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
„Dostawa elektrycznego zaparzacza do kawy na potrzeby projektu pn.:„Współpraca naukowa między TU Ostrava i Politechniką Opolską w kształceniu studentów i doktorantów w zakresie elektrotechniki, energetyki i informatyki”
Kody CPV: 39711310-5
06-02-2015
ZP/D/3/2015 Data publikacji: 28-01-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę siłomierza piezoelektrycznego wraz ze wzmacniaczem sygnału na potrzeby Politechniki Opolskiej, (nr sprawy ZP/D/3/2015)
Kody CPV: 8500000-0
05-02-2015