Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
ZP/D/66/2014 Data publikacji: 19-08-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń sieciowych dla jednostek Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 32420000-3
05-09-2014
ZP/D/65/2014 Data publikacji: 14-08-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę artykułów promocyjnych dla Centrum Współpracy Polska-Chiny „Instytut Konfucjusza” Politechniki Opolskiej oraz na potrzeby Programu Erasmus (nr sprawy ZP/D/65/2014)
Kody CPV: 22462000-6
22-08-2014
ZP/D/62/2014 Data publikacji: 31-07-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych na potrzeby Sekcji Promocji i Kultury Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 22462000-6
08-08-2014
ZP/D/61/2014 Data publikacji: 29-07-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/D/61/2014)
Kody CPV: 31.70.00.0, 38.41.00.0, 38.54.00.0
06-08-2014
ZP/D/60/2014 Data publikacji: 25-07-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu multimedialnego i fotograficznego dla Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/D/60/2014)
Kody CPV: 23.32.10.0, 38.65.00.0, 38.65.10.0
04-08-2014
ZP/D/57/2014 Data publikacji: 24-07-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
„Dostawa i wdrożenie dodatkowych elementów Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie Uczelnią (w tym dostawa licencji, niezbędnego sprzętu sieciowego, komputerowego i innego wyposażenia) oraz asysty technicznej dla Uczelnianego Ośrodka Informatycznego Politechniki Opolskiej na potrzeby projektu współfinansowanego przez Unię Europejską”, ZP/D/57/2014.
Kody CPV: 32420000-3
01-08-2014
ZP/D/56/2014 Data publikacji: 15-07-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę mebli biurowych dla Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej(nr sprawy ZP/D/56/2014)
Kody CPV: 39111100–4, 39112000–0, 39113100-8, 39121100-7, 39130000–2
23-07-2014
ZP/D/53/2014 Data publikacji: 11-07-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu multimedialnego i fotograficznego dla Politechniki Opolskiej oraz na potrzeby projektu współfinansowanego przez Unię Europejską (nr sprawy ZP/D/53/2014)
Kody CPV: 23.32.10.0, 32.32.00.0, 32.34.00.0, 32.34.10.0, 32.34.23.0, 34.99.90.0, 38.65.00.0, 38.65.10.0
21-07-2014
ZP/D/52/2014 Data publikacji: 04-07-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Dostawa materiałów elektrycznych dla Politechniki Opolskiej w ramach umowy ramowej
Kody CPV: 31680000-6
23-07-2014
ZP/D/51/2014 Data publikacji: 26-06-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę mebli biurowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/D/51/2014)
Kody CPV: 39111100-4, 39112000-0, 39113100-8, 39121100-7, 39130000-2, 39131100-0, 39132100-7, 39143110-0, 39143310-2
04-07-2014
ZP/D/50/2014 Data publikacji: 18-06-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/D/50/2014)
Kody CPV: 38400000-9, 38410000-2, 38540000-2
01-07-2014
ZP/D/49/2014 Data publikacji: 18-06-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń drukujących i faksów dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej oraz na potrzeby projektów współfinansowanych przez Unię Europejską (nr sprawy ZP/D/49/2014)
Kody CPV: 30125110-5, 30192113-6, 30192320-0
03-07-2014
ZP/D/43/2014-A Data publikacji: 09-06-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę młynka kulowego do rozdrabniania i homogenizacji dla Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/D/43/2014-A)
Kody CPV: 38.54.00.0
17-06-2014
ZP/D/48/2014 Data publikacji: 04-06-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń sieciowych dla Uczelnianego Ośrodka Informatycznego Politechniki Opolskiej, nr sprawy ZP/D/48/2014
Kody CPV: 31400000-0, 32420000-3
12-06-2014
ZP/D/35/2014-A Data publikacji: 28-05-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych i sprzętu biurowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej oraz na potrzeby projektów współfinansowanych przez Unię Europejską (nr sprawy ZP/D/35/2014-A)
Kody CPV: 22800000-8, 30190000-7, 30191400-8, 30192000-1, 30192121-5, 30192800-9, 30197000-6, 30199230-1, 30199500-5, 30234300-1, 39292400-9
05-06-2014