Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
ZP/D/84/2019 Data publikacji: 25-11-2019 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów promocyjnych dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 39294100-0
03-12-2019
ZP/D/83/2019 Data publikacji: 22-11-2019 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 30200000-0, 30213000-5, 30231300-0
02-12-2019
ZP/D/82/2019 Data publikacji: 21-11-2019 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 30213100-6
29-11-2019
ZP/D/81/2019 Data publikacji: 19-11-2019 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Dostawa sprzętu sieciowego i innych elementów sieci dla Uczelnianego Ośrodka Informatycznego Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 32400000-7, 32420000-3, 32422000-7, 32562000-0
27-11-2019
ZP/D/80/2019 Data publikacji: 19-11-2019 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Dostawa materiałów reklamowych na potrzeby Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 22462000-6
27-11-2019
ZP/D/69/2019-A Data publikacji: 18-11-2019 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Dostawa wagosuszarki dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej na potrzeby projektu pn. „Poszerzenie kompetencji absolwentów w dziedzinach zrównoważonej elektroenergetyki i środowiska” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, numer projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/17_027/0001671
Kody CPV: 38000000-5, 38296000-6
26-11-2019
ZP/D/70/2019 Data publikacji: 08-11-2019 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Dostawa kalorymetru dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej na potrzeby projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Poszerzenie kompetencji absolwentów w dziedzinach zrównoważonej elektroenergetyki i środowiska” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.
Kody CPV: 38000000-5, 38418000-8
21-11-2019
ZP/D/75/2019 Data publikacji: 07-11-2019 | Tryb: Przetarg nieograniczony
"Dostawa licencji Oprogramowania Antywirusowego typu Smart Security oraz urządzenia (serwer) ochrony poczty-e-mail - rozwiązanie antyspam z mechanizmem sandbox dla jednostek Politechniki Opolskiej"
Kody CPV: 48760000-3
22-11-2019
ZP/D/78/2019 Data publikacji: 07-11-2019 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę kalendarzy trójdzielnych na rok 2020 na potrzeby promocji Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 22462000-6
15-11-2019
ZP/D/72/2019 Data publikacji: 06-11-2019 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Dostawa komputera przenośnego dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej na potrzeby projektu pn. „Poszerzenie kompetencji absolwentów w dziedzinach zrównoważonej elektroenergetyki i środowiska” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, numer projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/17_027/0001671.
Kody CPV: 30213100-6
14-11-2019
ZP/D/77/2019 Data publikacji: 05-11-2019 | Tryb: Przetarg nieograniczony
"Dostawa stanowiska do badań numerycznych dla Katedry Elektrotechniki i Mechatroniki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej"
Kody CPV: 30211000-1
18-11-2019
ZP/D/69/2019 Data publikacji: 04-11-2019 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Dostawa wagosuszarki dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej na potrzeby projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Poszerzenie kompetencji absolwentów w dziedzinach zrównoważonej elektroenergetyki i środowiska” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.
Kody CPV: 38000000-5, 38296000-6
13-11-2019
ZP/D/74/2019 Data publikacji: 30-10-2019 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Dostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu Automatyki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 30232110-8
07-11-2019
ZP/D/68/2019 Data publikacji: 29-10-2019 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Dostawa materiałów promocyjnych dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej na potrzeby projektu pn. „Poszerzenie kompetencji absolwentów w dziedzinach zrównoważonej elektroenergetyki i środowiska” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.
Kody CPV: 22459100-3, 22462000-6, 22900000-9, 39294100-0
07-11-2019
ZP/D/67/2019 Data publikacji: 14-10-2019 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Dziecięcej Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 22462000-6
22-10-2019