Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
ZP/D/43/2014 Data publikacji: 26-05-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury i urządzeń naukowo- badawczych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/D/43/2014)
Kody CPV: 38540000-2
04-06-2014
ZP/D/41/2014 Data publikacji: 20-05-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej i częściowo na potrzeby projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (nr sprawy ZP/D/41/2014)
Kody CPV: 31700000-3, 34999100-7, 38400000-9, 38410000-2
06-06-2014
ZP/D/31/2014-A Data publikacji: 14-05-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby projektu „Termomodernizacja i zastosowanie OZE w budynku nr 2 WEAI w II Kampusie Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej 76 w Opolu ", (nr sprawy ZP/D/31/2014-A)
Kody CPV: 22462000-6, 30234600–4
27-05-2014
ZP/D/35/2014 Data publikacji: 09-05-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych i sprzętu biurowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej oraz na potrzeby projektów współfinansowanych przez Unię Europejską (nr sprawy ZP/D/35/2014)
Kody CPV: 22800000-8, 30190000-7, 30191400-8, 30192000-1, 30192121-5, 30192800-9, 30197000-6, 30199230-1, 30199500-5, 30234300-1, 39291400-9
19-05-2014
ZP/D/33/2014 Data publikacji: 29-04-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na dostawę produktów firmy Microsoft w ramach programu Academic Select Plus dla jednostek Politechniki Opolskiej oraz na potrzeby projektu współfinansowanego przez Unię Europejską, ZP/D/33/2014.
Kody CPV: 48000000-8
07-05-2014
ZP/D/29/2014 Data publikacji: 25-04-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na jednorazową dostawę artykułów papierniczych, eksploatacyjnych i biurowych na potrzeby projektu współfinansowanego przez Unię Europejską (nr sprawy ZP/D/29/2014)
Kody CPV: 22800000-8, 30125110-5, 30190000-7, 30192000-1, 30197630-1, 30197644-2, 30199230-1, 30199500-5, 30234300-1, 39292400-9
05-05-2014
ZP/D/31/2014 Data publikacji: 24-04-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby projektu „Termomodernizacja i zastosowanie OZE w budynku nr 2 WEAI w II Kampusie Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej 76 w Opolu ", (nr sprawy ZP/D/31/2014)
Kody CPV: 22462000-6
12-05-2014