Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
ZP/U/4/2018 Data publikacji: 18-01-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na nadzór autorski nad inwestycją „Termomodernizacja z przebudową budynku głównego Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej zlokalizowanego przy ul. Katowickiej 48 w Opolu – etap I”.
Kody CPV: 71248000-8
29-01-2018
ZP/U/1/2018 Data publikacji: 05-01-2018 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na usługi dowozu uczniów, będących uczestnikami projektu pn. „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, na zajęcia dodatkowe z terenu miast Namysłów, Kluczbork, Głubczyce i Kędzierzyn-Koźle do obiektu Politechniki Opolskiej położonego na terenie miasta Opola.
Kody CPV: 60172000-4
15-01-2018
ZP/U/69/2017 Data publikacji: 14-12-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Osługa wyjazdów zagranicznych i krajowych dla osób delegowanych przez Politechnikę Opolską w zakresie sprzedaży biletów lotniczych oraz na potrzeby projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
Kody CPV: 63512000-1
22-12-2017
ZP/U/54/2017-A Data publikacji: 17-11-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na usługi nieregularnego transportu osobowego uczniów, będących uczestnikami projektu pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -1” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze szkoły z miejscowości Dobrzeń Wielki do obiektu Politechniki Opolskiej położonego na terenie miasta Opola.
Kody CPV: 60130000-8, 60140000-1, 60172000-4
27-11-2017
ZP/U/54/2017 Data publikacji: 09-11-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
"Usługi nieregularnego transportu osobowego uczniów, będących uczestnikami projektu pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -1” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze szkoły z miejscowości Dobrzeń Wielki do obiektu Politechniki Opolskiej położonego na terenie miasta Opola"
Kody CPV: 60130000-8
17-11-2017
ZP/U/44/2017 Data publikacji: 18-09-2017 | Tryb: Negocjacje z ogłoszeniem
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 66510000-8, 66512000-2, 66512100-3, 66514110-0, 66514150-2, 66515000-3, 66515100-4, 66515400-7, 66516000-0, 66516100-1, 66516300-3, 66516400-4, 66519200-3
26-09-2017
ZP/U/42/2017 Data publikacji: 31-08-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Usługa asysty technicznej i konserwacji przy eksploatacji oprogramowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego
Kody CPV: 72250000-2
08-09-2017
ZP/U/31/2017 Data publikacji: 14-07-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na usługę wydruku i dostawy informatorów oraz ulotek na potrzeby Sekcji Promocji i Kultury Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 22462000-6, 79340000-9
24-07-2017
ZP/U/32/2017 Data publikacji: 29-06-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na usługi nieregularnego transportu osobowego uczniów, będących uczestnikami projektu pn. „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na kurs przygotowawczy z fizyki ze szkoły z terenu miasta Namysłów do obiektu Politechniki Opolskiej położonego na terenie miasta Opola
Kody CPV: 60130000-8, 60140000-1, 60172000-4
07-07-2017
ZP/U/28/2017 Data publikacji: 06-06-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczonego na usługę transportu osobowego słuchaczy studiów podyplomowych „Innowacyjność i przedsiębiorczość” projektu pn. „Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" w ramach projektu realizowanego w partnerstwie z Regionalnym Zespołem Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu
Kody CPV: 60130000-8
14-06-2017
ZP/U/26/2017 Data publikacji: 06-06-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na usługi nieregularnego transportu osobowego uczniów wraz z opiekunami, będących uczestnikami projektu pn. „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na zajęcia warsztatowe w laboratoriach ze szkół z terenu województwa opolskiego do obiektu Politechniki Opolskiej położonego na terenie miasta Opola
Kody CPV: 60130000-8, 60140000-1, 60172000-4
14-06-2017
ZP/U/23/2017 Data publikacji: 15-05-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
"Usługa wykonania projektu, wydruku i montażu banerów reklamowych na budynku Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej przy ul. Luboszyckiej 7 w Opolu"
Kody CPV: 22462000-6
23-05-2017
ZP/U/24/2017 Data publikacji: 12-05-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na usługę organizacji jednodniowego wyjazdu studyjnego pracowników Biblioteki Politechniki Opolskiej do Wrocławia
Kody CPV: 63500000–4, 63511000–4
22-05-2017
ZP/U/16/2017 Data publikacji: 29-03-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na usługi nieregularnego transportu osobowego na zajęcia dodatkowe dla uczniów klas 1 – 3 szkół zawodowych i technicznych z terenu województwa opolskiego będących uczestnikami projektu pn. „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej do obiektów Politechniki Opolskiej położonych na terenie miasta Opola
Kody CPV: 60130000-8, 60140000-1, 60172000-4
07-04-2017
ZP/U/11/2017 Data publikacji: 16-02-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na usługi nieregularnego transportu osobowego uczniów ze szkół z terenu województwa opolskiego, będących uczestnikami projektu „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej do obiektów Politechniki Opolskiej położonych na terenie miasta Opola
Kody CPV: 60130000-8
24-02-2017