Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
ZP/U/30/2015 Data publikacji: 24-03-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na usługi restauracyjne i hotelarskie wraz z udostępnieniem sal konferencyjnych na potrzeby Organizacji IX Środowiskowych Warsztatów Doktorantów PO w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską(nr sprawy ZP/U/30/2015
Kody CPV: 55120000-7, 55270000-3, 55300000-3
02-04-2015
ZP/U/25/2015 Data publikacji: 16-03-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na przygotowanie i realizację kampanii reklamowej na portalach internetowych na potrzeby Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 (nr sprawy ZP/U/25/2015)
Kody CPV: 79342200-5
24-03-2015
ZP/U/24/2015 Data publikacji: 16-03-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych na potrzeby Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 (nr sprawy ZP/U/24/2015)
Kody CPV: 79342200-5
24-03-2015
ZP/U/23/2015 Data publikacji: 16-03-2015 | Tryb: Przetarg ograniczony
Przetarg nieograniczony na usługę obejmującą emisję 6 ogłoszeń w prasie regionalnej na potrzeby projektu na potrzeby Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 (nr sprawy ZP/U/23/2015)
Kody CPV: 79970000–4
24-03-2015
ZP/U/26/2015 Data publikacji: 13-03-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na organizację wyjazdów w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską (nr sprawy ZP/U/26/2015)
Kody CPV: 63.50.00.0, 63.51.10.0
19-03-2015
ZP/U/8/2015 Data publikacji: 09-03-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na usługę przeprowadzenia audytu działalności statutowej dla sześciu wydziałów Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/U/8/2015)
Kody CPV: 79.21.20.0
18-03-2015
ZP/U/1/2015 Data publikacji: 15-01-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na usługę opracowania ekspertyzy utworzenia i funkcjonowania Centrum Kompetencyjnego na Politechnice Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską (nr sprawy ZP/U/1/2015)
Kody CPV: 73110000-6, 73200000-4
23-01-2015
ZP/U/100/2014 Data publikacji: 02-12-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na usługę cateringową (spotkanie opłatkowe) na potrzeby Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/U/100/2014)
Kody CPV: 55.31.20.0, 55.32.00.0, 55.32.10.0, 55.52.00.0
04-12-2014
ZP/U/97/2014 Data publikacji: 24-11-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na usługi cateringowe na potrzeby jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/U/97/2014)
Kody CPV: 55.31.20.0, 55.32.00.0, 55.32.10.0, 55.52.00.0
28-11-2014
ZP/U/94/2014 Data publikacji: 18-11-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na usługę organizacji trzydniowego zagranicznego wyjazdu studyjnego do Czech w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską (nr sprawy ZP/U/94/2014)
Kody CPV: 63500000–4, 63511000–4
27-11-2014
ZP/U/92/2014 Data publikacji: 12-11-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na usługi cateringowe na potrzeby Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/U/92/2014)
Kody CPV: 55312000-0, 55320000-9, 55321000-6, 55520000-1
17-11-2014
ZP/U/90/2014 Data publikacji: 12-11-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych dla Politechniki Opolskiej oraz częściowo w ramach projektów unijnych (nr sprawy ZP/U/90/2014)
Kody CPV: 64110000–0
25-11-2014
ZP/U/91/2014 Data publikacji: 05-11-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na usługę organizacji jednodniowego wyjazdu studyjnego do centrum Fundacji i Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską (nr sprawy ZP/U/91/2014)
Kody CPV: 63500000-4, 63511000-4
13-11-2014
ZP/U/85/2014 Data publikacji: 14-10-2014 | Tryb: Negocjacje z ogłoszeniem
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Politechniki Opolskiej (nr postepowania ZP/U/85/2014)
Kody CPV: 66.51.00.0, 66.51.20.0, 66.51.21.0, 66.51.21.0, 66.51.41.1, 66.51.41.5, 66.51.50.0, 66.51.51.0, 66.51.54.0, 66.51.61.0, 66.51.63.0, 66.51.64.0, 66.51.92.0
23-10-2014
ZP/U/82/2014 Data publikacji: 10-10-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na usługę zakwaterowania, wyżywienia i udostępnienia wyciągów narciarskich dla Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii (nr sprawy ZP/U/82/2014)
Kody CPV: 55270000-3
20-10-2014