Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
ZP/U/83/2014 Data publikacji: 09-10-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na usługę restauracyjną na potrzeby Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/U/83/2014)
Kody CPV: 55300000-3
14-10-2014
ZP/U/79/2014 Data publikacji: 26-09-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na usługę cateringową oraz restauracyjną na potrzeby Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/U/79/2014)
Kody CPV: 55.30.00.0, 55.31.20.0, 55.32.00.0, 55.32.10.0, 55.52.00.0
01-10-2014
ZP/U/58/2014 Data publikacji: 23-09-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na usługi cateringowe na potrzeby jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/U/58/2014)
Kody CPV: 55312000-0, 55320000-9, 55321000-6, 55520000-1
29-09-2014
ZP/U/75/2014 Data publikacji: 18-09-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na usługi cateringowe na potrzeby Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/U/75/2014)
Kody CPV: 55312000-0, 55320000-9, 55321000-6, 55520000-1
26-09-2014
ZP/U/71/2014 Data publikacji: 04-09-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na usługi cateringowe na potrzeby Sekcji Promocji i Kultury Politechniki Opolskiej(nr sprawy ZP/U/71/2014)
Kody CPV: 55312000-0, 55320000-9, 55321000-6, 55520000-1
11-09-2014
ZP/U/64/2014 Data publikacji: 13-08-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na usługi cateringowe na spotkania organizowane przez Centrum Współpracy Polska-Chiny „Instytut Konfucjusza” Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/U/64/2014)
Kody CPV: 55312000-0, 55320000-9, 55321000-6, 55520000-1
20-08-2014
ZP/U/63/2014 Data publikacji: 01-08-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na obsługę wyjazdów zagranicznych i krajowych dla osób delegowanych przez Politechnikę Opolską w zakresie sprzedaży biletów lotniczych (nr sprawy ZP/U/63/2014
Kody CPV: 63.51.20.0
11-08-2014
Zp/U/46/2014 Data publikacji: 02-06-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na usługę organizacji programowego obozu letniego w roku akademickim 2013/2014 dla studentów Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskie (nr sprawy ZP/U/46/2014)
Kody CPV: 55240000-4, 55270000-3
10-06-2014
ZP/U/47/2014 Data publikacji: 29-05-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na usługę obejmującą emisję 2 ogłoszeń w prasie regionalnej na potrzeby projektu „Termomodernizacja i zastosowanie OZE w budynku nr 2 WEAI w II Kampusie Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej 76 w Opolu" (nr sprawy ZP/U/47/2014)
Kody CPV: 79970000–4
06-06-2014
ZP/U/39/2014 Data publikacji: 21-05-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na obsługę wyjazdów zagranicznych i krajowych dla osób delegowanych przez Politechnikę Opolską w zakresie sprzedaży biletów lotniczych (nr sprawy ZP/U/39/2014)
Kody CPV: 63512000-1
30-05-2014
ZP/U/36/2014 Data publikacji: 09-05-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia dla studentów z zakresu PLC, roboty, HMI – budowa, obsługa i programowanie w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską (nr sprawy ZP/U/36/2014)
Kody CPV: 80500000-9
16-05-2014
ZP/U/38/2014 Data publikacji: 08-05-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na usługi cateringowe na potrzeby Biura Prorektorów Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/U/38/2014)
Kody CPV: 55312000-0, 55320000-9, 55321000-6, 55520000-1
12-05-2014
ZP/U/32/2014-A Data publikacji: 08-05-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na usługę obejmującą zaprojektowanie, wykonanie graficzne i emisję 2 ogłoszeń w prasie regionalnej na potrzeby projektu „Termomodernizacja i zastosowanie OZE w budynku nr 2 WEAI w II Kampusie Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej 76 w Opolu" (nr sprawy ZP/U/32/2014-A)
Kody CPV: 79970000–4
16-05-2014
ZP/U/32/2014 Data publikacji: 29-04-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na usługę obejmującą zaprojektowanie, wykonanie graficzne i emisję 2 ogłoszeń w prasie regionalnej na potrzeby projektu „Termomodernizacja i zastosowanie OZE w budynku nr 2 WEAI w II Kampusie Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej 76 w Opolu " (nr sprawy ZP/U/32/2014)
Kody CPV: 79970000–4
07-05-2014
ZP/U/34/2014 Data publikacji: 29-04-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na usługi cateringowe na rozdanie dyplomów studentom na potrzeby Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/U/34/2014)
Kody CPV: 55312000-0, 55320000-9, 55321000-6, 55520000-1
07-05-2014