Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
ZP/B/92/2014 Data publikacji: 07-11-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych na klatkach schodowych w budynku dydaktycznym Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej w Opolu przy ul. Mikołajczyka 5
Kody CPV: 45200000-9
21-11-2014
ZP/B/80/2014 Data publikacji: 02-10-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
„Przebudowa i adaptacja budynku nr 1 przy ul. Prószkowskiej 76 w Opolu na potrzeby Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej”
Kody CPV: 45000000-7
17-10-2014
ZP/B/78/2014 Data publikacji: 25-09-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Rozbudowa i przebudowa budynku nr 3 z przebudową ciągów pieszo-jezdnych, rozbudową oświetlenia, budowa chodnika przy ul. Prószkowskiej 76 w Opolu
Kody CPV: 39130000, 45100000, 45110000, 45111100, 45111200, 45223100, 45223821, 45260000, 45262310, 45262311, 45262321, 45262500, 45300000, 45311000, 45312000, 45312100, 45312200, 45314200, 45314300, 45314310, 45314320, 45320000, 45321000, 45330000, 45332000, 45332200, 45332300, 45400000, 45420000, 45421000, 45421100, 45421141, 45431000, 45432111, 45442100, , 45000000-7, 45332400
20-10-2014
ZP/B/67/2014-A Data publikacji: 18-09-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na przebudowę instalacji elektrycznej w zakresie oświetlenia elewacji budynku oraz zmiany oświetlenia parkingu Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/B/67/2014-A)
Kody CPV: 45.31.00.0
03-10-2014
ZP/B/70/2014 Data publikacji: 16-09-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przebudowa budynku D.S. ZYGZAK przy ulicy Mikołajczyka 8-10 w Opolu
Kody CPV: 45.10.00, 45.26.23, 45.32.10, 45.00.00.0, 45.11.00.0, 45.11.11.0, 45.11.12.0, 45.22.31.0, 45.26.00.0, 45.26.23.1, 45.26.23.1, 45.26.25.0, 45.32.00.0, 45.40.00.0, 45.42.00.0, 45.42.10.0, 45.42.11.0, 45.42.11.4, 45.43.10.0, 45.43.21.1, 45.44.21.0
02-10-2014
ZP/B/67/2014 Data publikacji: 29-08-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na przebudowę instalacji elektrycznej w zakresie oświetlenia elewacji budynku oraz zmiany oświetlenia parkingu Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/B/67/2014)
Kody CPV: 45.31.00.0
18-09-2014
ZP/B/55/2014 Data publikacji: 15-07-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/B/55/2014)
Kody CPV: 45.00.00.0, 45.31.53.0, 45.43.21.1
30-07-2014
ZP/B/54/2014 Data publikacji: 11-07-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Termomodernizacja i zastosowanie OZE w budynku nr 1 WEAiI w II Kampusie Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej 76 w Opolu
Kody CPV: 4510000, 4511000, 4526100, 4526110, 4526121, 4526270, 4530000, 4531000, 4533000, 4533100, 4540000, 4542100, 45311200, 45331100, 45453000, 45200000-9
28-07-2014
ZP/B/44/2014 Data publikacji: 28-05-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w budynkach D.S. "Zaścianek", "Zygzak", "Pryzma" Politechniki Opolskiej przy ul. Mikołajczyka 4-6, 8-10, 12-14 w Opolu”
Kody CPV: 45000000-7, 45300000-0, 45310000-3, 45311200-2, 45330000-9, 45400000-1, 45421000-4, 45442100-8
17-06-2014
ZP/B/28/2014 Data publikacji: 14-05-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń, dachów oraz chodników na potrzeby Politechniki Opolskiej” (nr sprawy ZP/B/28/2014)
Kody CPV: 45000000-7, 45233222-, 45261000-4, 45317000-2, 45331220-4
29-05-2014
ZP/B/37/2014 Data publikacji: 13-05-2014 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej w budynkach Politechniki Opolskiej przy ulicy Ozimskiej 75, ulicy Sosnkowskiego 31, ulicy Mikołajczyka 5 i 16, ulicy Luboszyckiej 7 i ulicy Katowickiej 48 w Opolu, ZP/B/37/2014.
Kody CPV: 44220000-8, 44221000-5, 44221100-6, 44221110-9
29-05-2014