Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
ZP/B/18/2017 Data publikacji: 30-03-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Remont laboratorium, pomieszczenie nr 10 w budynku dydaktycznym nr 2 Politechniki Opolskiej przy ulicy Prószkowskiej 76 w Opolu
Kody CPV: 45000000-7, 45300000-0, 45310000-3, 45400000-1, 45442100-8, 45450000-6
20-04-2017
ZP/B/14/2017 Data publikacji: 28-03-2017 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane i instalacyjne polegające na remoncie pokoi mieszkalnych w Hotelu Asystenta Politechniki Opolskiej przy ul. Waryńskiego 9 w Opolu (nr sprawy ZP/B/14/2017)
Kody CPV: 45300000-0, 45310000-3, 45331100-7, 45400000-1, 45420000-7, 45430000-0, 45440000-3, 45450000-6
12-04-2017
ZP/B/37/2016 Data publikacji: 04-11-2016 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na przebudowę pomieszczeń parteru i poddasza budynku nr 4 w II Kampusie Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej 76 w Opolu
Kody CPV: 45300000, 45110000-1, 45200000-9, 45220000-5, 45222000-9, 45223110-0, 45262340-6, 45262600-7, 45262650-2, 45310000-3, 45311000-0, 45314000-1, 45316000-5, 45317000-2, 45320000-6, 45330000-9, 45332200-5, 45400000-1, 45410000-4, 45430000-0, 45432000-4, 45440000-3, 45442000-7, 45442110-1, 45450000-6, 45450000-6
21-11-2016
ZP/B/29/2016 Data publikacji: 30-08-2016 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na roboty remontowe w budynkach Politechniki Opolskiej przy ul. Mikołajczyka 3 i 5 w Opolu
Kody CPV: 45000000-7
20-09-2016
ZP/B/23/2016 Data publikacji: 27-07-2016 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony „Termomodernizacja i zastosowanie OZE w budynku dydaktycznym Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. Mikołajczyka 5 w Opolu” (nr sprawy ZP/B/23/2016)
Kody CPV: 45.26.13, 45.26.25, 45.00.00.0, 45.11.13.0, 45.22.35.0, 45.26.10.0, 45.26.14.1, 45.26.14.1, 45.26.24.0, 45.31.00, 45.32.10.0, 45.32.10.0, 45.33.20.0, 45.33.22.0, 45.42.11.0, 45.42.11.0, 45.43.21.0, 45.44.23.0, 45.45.00.0
25-08-2016
ZP/B/16/2016-C Data publikacji: 22-07-2016 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na roboty remontowe w Hotelu Asystenta w Opolu (nr sprawy ZP/B/16/2016-C)
Kody CPV: 45.42.00, 45.30.00.0, 45.31.00.0, 45.33.11.0, 45.40.00.0, 45.43.00.0, 45.44.00.0
08-08-2016
ZP/B/26/2016 Data publikacji: 18-07-2016 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na roboty remontowe w budynkach Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/B/26/2016)
Kody CPV: 45000000-0
03-08-2016
ZP/B/25/2016 Data publikacji: 15-07-2016 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na roboty remontowe w budynkach Politechniki Opolskiej(nr sprawy ZP/B/25/2016)
Kody CPV: 45000000-0
01-08-2016
ZP/B/16/2016-B Data publikacji: 30-06-2016 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na roboty remontowe w Hotelu Asystenta w Opolu (nr sprawy ZP/B/16/2016-B)
Kody CPV: 45.42.00, 45.30.00.0, 45.31.00.0, 45.33.11.0, 45.40.00.0, 45.43.00.0, 45.44.00.0, 45.45.00.0
15-07-2016
ZP/B/20/2016-A Data publikacji: 27-06-2016 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg niegraniczony na roboty remontowe w budynkach Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/B/20/2016-A)
Kody CPV: 45000000-0, 45420000-7, 45450000-6, 45453000-7
12-07-2016
ZP/B/22/2016 Data publikacji: 15-06-2016 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń w budynku dydaktycznym LIPSK przy ul. Sosnkowskiego 31 w Opolu, nr sprawy ZP/B/22/2016
Kody CPV: 45442100, 45450000, 45453000, 45000000, 45300000
30-06-2016
ZP/B/16/2016-A Data publikacji: 15-06-2016 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na roboty remontowe w Hotelu Asystenta w Opolu (nr sprawy ZP/B/16/2016-A)
Kody CPV: 45.42.00, 45.30.00.0, 45.31.00.0, 45.33.11.0, 45.40.00.0, 45.43.00.0, 45.44.00.0, 45.45.00.0
30-06-2016
ZP/B/20/2016 Data publikacji: 10-06-2016 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na roboty remontowe w budynkach Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/B/20/2016)
Kody CPV: 45000000-0, 45420000-7, 45450000-6, 45453000-7
27-06-2016
ZP/B/15/2016-A Data publikacji: 09-06-2016 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na roboty remontowe w Domach Studenckich Zaścianek i Pryzma przy ul. Mikołajczyka w Opolu (nr sprawy ZP/B/15/2016-A)
Kody CPV: 45000000-0, 45420000-7, 45450000-6, 45453000-7
24-06-2016
ZP/B/18/2016 Data publikacji: 06-06-2016 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane obejmujące naprawę nawierzchni asfaltowych w II kampusie Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/B/18/2016)
Kody CPV: 45.00.00.0, 45.23.32.0
21-06-2016