Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
ZP/B/19/2016 Data publikacji: 01-06-2016 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej w budynkach Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/B/19/2016)
Kody CPV: 45421132-8
16-06-2016
ZP/B/16/2016 Data publikacji: 25-05-2016 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na roboty remontowe w Hotelu Asystenta w Opolu (nr sprawy ZP/B/16/2016)
Kody CPV: 45.42.00, 45.30.00.0, 45.31.00.0, 45.33.11.0, 45.40.00.0, 45.43.00.0, 45.44.00.0, 45.45.00.0
09-06-2016
ZP/B/15/2016 Data publikacji: 24-05-2016 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na roboty remontowe w Domach Studenckich „Zaścianek” i „Pryzma” przy ul. Mikołajczyka w Opolu (nr sprawy ZP/B/15/2016)
Kody CPV: 45420000, 45000000-0, 45450000-6, 45453000-7
08-06-2016
ZP/B/17/2016 Data publikacji: 24-05-2016 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na roboty remontowe w Domu Studenta „SOKRATES” przy ul. Małopolskiej 22 w Opolu(nr sprawy ZP/B/17/2016)
Kody CPV: 45000000-0
08-06-2016
ZP/B/8/2016 Data publikacji: 24-03-2016 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na przebudowę pomieszczeń I piętra budynku nr 4 przy ul. Prószkowskiej 76 na potrzeby Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/B/8/2016)
Kody CPV: 45300000-0, 45310000-3, 45400000-1, 45420000-7, 45440000-3, 45450000-6
12-04-2016
ZP/B/109/2015 Data publikacji: 22-10-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na przebudowę I piętra budynku nr 4 przy ul. Prószkowskiej 76 na potrzeby Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/B/109/2015)
Kody CPV: 45.30.00.0, 45.31.00.0, 45.40.00.0, 45.42.00.0, 45.43.00.0, 45.44.00.0, 45.45.00.0
06-11-2015
ZP/B/102/2015 Data publikacji: 07-10-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na budowę dźwiękowego systemu ostrzegawczego w Domu Studenta Pryzma Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/B/102/2015)
Kody CPV: 45.30.00.0, 45.31.21.0
22-10-2015
ZP/B/85/2015 Data publikacji: 22-07-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na budowę dźwiękowego systemu ostrzegawczego w Domu Studenta Zaścianek Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/B/85/2015)
Kody CPV: 45.30.00.0, 45.31.21.0
07-08-2015
ZP/B/76/2015 Data publikacji: 18-06-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie robót remontowych w budynkach Politechniki Opolskiej przy ul. Mikołajczyka 4-6 i Domu Studenta przy ul. Małopolskiej 22 oraz Osiedlu Akademickim w Opolu, (nr sprawy ZP/B/76/2015)
Kody CPV: 45000000-7
03-07-2015
ZP/B/73/2015 Data publikacji: 10-06-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie remontów w budynkach Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/B/73/2015)
Kody CPV: 45.30.00.0, 45.40.00.0, 45.45.30.0
26-06-2015
ZP/B/67/2015 Data publikacji: 13-05-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na naprawę nawierzchni asfaltowych, chodnika przy budynku nr 7 i wykonanie ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych przy ul. Prószkowskiej 76 w Opolu oraz wykonanie nawierzchni ciągu pieszego przy ul. Luboszyckiej 7 w Opolu (nr sprawy ZP/B/67/2015)
Kody CPV: 45000000-7, 45233200-1
28-05-2015
ZP/B/63/2015 Data publikacji: 29-04-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej w budynkach Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/B/63/2015)
Kody CPV: 45.42.11.3
14-05-2015
ZP/B/61/2015 Data publikacji: 24-04-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na przebudowę I piętra budynku nr 4 Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/B/61/2015)
Kody CPV: 45.30.00.0, 45.40.00.0
11-05-2015
ZP/B/48/2015 Data publikacji: 02-04-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
"Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej przy ul. Katowickiej 48 w Opolu”
Kody CPV: 45000000-7, 45400000-1
17-04-2015
ZP/B/2/2015 Data publikacji: 23-01-2015 | Tryb: Przetarg nieograniczony
Przebudowa i adaptacja budynku nr 1 przy ul. Prószkowskiej 76 w Opolu na potrzeby Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 45.31.43, 45.32.00, 45.33.24, 45.00.00.0, 45.11.00.0, 45.26.25.0, 45.30.00.0, 45.31.10.0, 45.31.20.0, 45.31.21.0, 45.32.10.0, 45.33.00.0, 45.33.20.0, 45.33.22.0, 45.33.23.0, 45.40.00.0, 45.42.11.0, 45.44.21.0
12-02-2015