Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
SPiK/52/2016-A Data publikacji: 22-06-2016 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Promocja Wydziału Politechniki Opolskiej w Kędzierzynie-Koźlu
Kody CPV: 64228200-2, 79342200-5, 92211000-3
28-06-2016
SPiK/52/2016 Data publikacji: 24-05-2016 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Promocja Wydziału Politechniki Opolskiej w Kędzierzynie-Koźlu
Kody CPV: 64228200-2, 79342200-5, 92211000-3
31-05-2016
BG/42/2016 Data publikacji: 23-05-2016 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Roczna prenumerata wyszukiwarki naukowej wraz z narzędziem linkującym oraz narzędziem typu AtoZ bez załadowania katalogu OPAC, oznaczenie sprawy: BG/42/2016
Kody CPV: 98300000-6
30-05-2016
SPiK/44/2016-A Data publikacji: 05-05-2016 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Produkcja i emisja spotu radiowego na terenie województwa opolskiego i śląskiego w dwóch terminach na potrzeby Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 64228200-2, 92211000-3
11-05-2016
KGT69/04/2016 Data publikacji: 29-04-2016 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Usługi konserwacyjne urządzeń dźwigowych na potrzeby Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 50000000-5
09-05-2016
SPiK/44/2016 Data publikacji: 25-04-2016 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Produkcja i emisja spotu radiowego na terenie województwa opolskiego i śląskiego w dwóch terminach na potrzeby Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 64228200-2
04-05-2016
14/WM/2016 Data publikacji: 30-03-2016 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Usługa przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie występowania chronionych gatunków zwierząt w tym ptaków i nietoperzy, niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pt. : „Termomodernizacja i zastosowanie OZE w budynku dydaktycznym Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. Mikołajczyka 5 w Opolu” w ramach poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (konkurs nr POIS.1.3.1/1/2015) (nr sprawy 14/WM/2016)
Kody CPV: 71313440-1
06-04-2016
KCI/11/2016 Data publikacji: 22-03-2016 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
„Usługa sprawdzania drożności i okresowa kontrola stanu technicznego przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w obiektach Politechniki Opolskiej”.
Kody CPV: 90915000-4
30-03-2016
8/WM/2016 Data publikacji: 18-03-2016 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Usługa sporządzenia dokumentacji/analiz niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pt. : „Termomodernizacja i zastosowanie OZE w budynku dydaktycznym Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. Mikołajczyka 5 w Opolu” w ramach poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (konkurs nr POIS.1.3.1/1/2015
Kody CPV: 71241000-9
23-03-2016
SPiK/18/2016a Data publikacji: 09-03-2016 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Kampania promocyjna w Internecie na potrzeby Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 79342200-5
15-03-2016
WI/SEK/56/II/2016 Data publikacji: 01-03-2016 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
„Usługa cateringowa na potrzeby obchodów X-lecia Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki dla 150 osób”
Kody CPV: 55312000-0, 55320000-9, 55321000-6, 55520000-1
07-03-2016
SPiK/18/2016 Data publikacji: 24-02-2016 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Kampania promocyjna w Internecie na potrzeby Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 79342200-5
07-03-2016
KK/03/I/2016 Data publikacji: 21-01-2016 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Świadczenie usług pocztowych dla Politechniki Opolskiej (nr sprawy KK/03/I/2016)
Kody CPV: 64110000–0
27-01-2016
KGT1/05/01/2016 Data publikacji: 20-01-2016 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
„Usługi konserwacyjne urządzeń dźwigowych na potrzeby Politechniki Opolskiej”
Kody CPV: 50000000-5
26-01-2016
KGT1/80/2015 Data publikacji: 24-11-2015 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Usługa odśnieżania dachów oraz strącania sopli i nawisów śnieżnych z dachów budynków Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 98300000-6
03-12-2015