Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
RZ00000/333/2019 Data publikacji: 06-12-2019 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Rozbudowa istniejącego na Politechnice Opolskiej systemu monitoringu przy ul. Luboszyckiej 7 (WEIZ).
Kody CPV: 35120000–1, 42961100–1, 51310000–8
12-12-2019
RK00GTG/266/2019 Data publikacji: 05-12-2019 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Usługi w zakresie okresowych przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń i instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych w budynkach Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 50000000-5
13-12-2019
RK00GTG0/265/2019-A Data publikacji: 05-12-2019 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
na „Usługę przeglądu, konserwacji i napraw systemów sygnalizacji pożaru i DSO oraz systemów oddymiania i napowietrzania dróg ewakuacyjnych budynków Politechniki Opolskiej”.
Kody CPV: 50700000-2
10-12-2019
RK00GTG0/244/2019-A Data publikacji: 29-11-2019 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Usługa odśnieżania dachów oraz strącania sopli i nawisów śnieżnych z dachów budynków Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 90620000-9
06-12-2019
RK00GTG0/265/2019 Data publikacji: 28-11-2019 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Usługa przeglądu, konserwacji i napraw systemów sygnalizacji pożaru i DSO oraz systemów oddymiania i napowietrzania dróg ewakuacyjnych budynków Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 50700000-2
05-12-2019
RK00GTG0/267/2019 Data publikacji: 27-11-2019 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Usługa konserwacji, przeglądów urządzeń dźwigowych i pogotowia dźwigowego w obiektach Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 50000000-5
05-12-2019
02/RR00CF00/LWTech-k Data publikacji: 21-11-2019 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
„Usługa wynajęcia specjalistycznego komputera i oprogramowania do obliczeń, niezbędnych do realizacji badań w ramach 1 i 4 etapu w projekcie pn.: "Opracowanie technologii produkcji lekkiego wspornika dla nowych nadwozi samochodów osobowych”.
Kody CPV: 30211000-1
04-12-2019
RK00GTG0/244/2019 Data publikacji: 20-11-2019 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Usługa odśnieżania dachów, strącania sopli oraz zrzucania nawisów śnieżnych z budynków Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 90620000-9
29-11-2019
RKKW0000/42/2019 Data publikacji: 19-11-2019 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
„Usługa badania sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020 na potrzeby Politechniki Opolskiej”.
Kody CPV: 79212100-4
25-11-2019
RK00GTG0/231/2019 Data publikacji: 24-10-2019 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Naprawa układów wentylacji i klimatyzacji w budynkach Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 50000000-5
04-11-2019
RN00BE00/9/2019 Data publikacji: 18-10-2019 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Usługa dotycząca sporządzenia dokumentów niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie projektu pt. : „Centrum Projektowe Zaawansowanych Technologii Lekkich” w ramach działania 1.2 Infrastruktura B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.
Kody CPV: 71241000-9
24-10-2019
46/RM00TM00/2019 Data publikacji: 04-10-2019 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Badania inżynieryjne dla Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 71620000-0
11-10-2019
01/RR00CF00/LWTech-k Data publikacji: 02-10-2019 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Usługa badania tłoczności blach wraz z analizą w ramach realizacji projektu pt.: „Opracowanie technologii produkcji lekkiego wspornika dla nowych nadwozi samochodów osobowych”.
Kody CPV: 73110000-6
09-10-2019
RK00GTG0/162/2019-B Data publikacji: 10-09-2019 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Naprawa układów wentylacji i klimatyzacji w budynkach Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 50000000-5
17-09-2019
01/RR00CF00LWTech-kb Data publikacji: 04-09-2019 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Usługa badania tłoczności blach wraz z analizą w ramach realizacji projektu pt.: „Opracowanie technologii produkcji lekkiego wspornika dla nowych nadwozi samochodów osobowych”.
Kody CPV: 73110000-6
20-09-2019