Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
RK00GT00/214/2017 Data publikacji: 11-12-2017 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Usługi konserwacyjne urządzeń dźwigowych na potrzeby Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 50000000-5
15-12-2017
RK00GT00/213/2017 Data publikacji: 08-12-2017 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Usługa przeglądu, konserwacji i napraw systemów sygnalizacji pożaru i DSO oraz systemów oddymiania i napowietrzania dróg ewakuacyjnych budynków Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 50700000-2
14-12-2017
RK00CI00/33/2017-C Data publikacji: 07-12-2017 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Przeniesienie infrastruktury światłowodowej i sieci LAN w budynku Wydziału Budownictwa i Architektury przy ul. Katowickiej 48 w Opolu.
Kody CPV: 32424000-1, 32562300-3
13-12-2017
RK00GTG0/207/2017 Data publikacji: 06-12-2017 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Wykonanie utwardzenia 2 placów o powierzchni 47,0 x7,5m każdy na terenie parkingu w II Kampusie Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej 76 w Opolu
Kody CPV: 45223300-9
12-12-2017
KGT/177/2017 - A Data publikacji: 23-11-2017 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Usługa odśnieżania dachów oraz strącania sopli i nawisów śnieżnych z dachów budynków Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 90620000-9
28-11-2017
RROOITOO/Z/46/2017-A Data publikacji: 23-11-2017 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
„Migracja bazy danych ORACLE Standard Edition One do Standard Edition Two za 2CPU (ASFU) + asysta techniczna dla Politechniki Opolskiej”
Kody CPV: 72611000-6
01-12-2017
RROOITOO/Z/46/2017 Data publikacji: 15-11-2017 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
„Migracja bazy danych ORACLE Standard Edition One do Standard Edition Two za 2CPU (ASFU) + asysta techniczna dla Politechniki Opolskiej”
Kody CPV: 72611000-6
23-11-2017
KGT/177/2017 Data publikacji: 09-11-2017 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Usługa odśnieżania dachów oraz strącania sopli i nawisów śnieżnych z dachów budynków Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 90620000-9
23-11-2017
248/2017 Data publikacji: 09-11-2017 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
„Usługa przeprowadzenia indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) z 48 nauczycielami wychowania fizycznego oraz 1054 wywiadów kwestionariuszowych realizowanych techniką CAWI, PAPI lub CAPI na terenie całej Polski na potrzeby Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej”
Kody CPV: 73300000-5
16-11-2017
154/WZ/2017 Data publikacji: 27-10-2017 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
„Usługa realizacji badań IDI wśród cudzoziemców świadczących usługi opieki nad osobami starszymi na terenie województwa opolskiego na potrzeby Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej”.
Kody CPV: 73300000-5
06-11-2017
KGT/164/2017 Data publikacji: 20-10-2017 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Świadczenie usług doradczych w zakresie przeprowadzenia procedury dostosowania parametrów dystrybucyjnych do aktualnych potrzeb w obiektach wskazanych przez Zamawiającego
Kody CPV: 85312320-8
27-10-2017
RW00DW00/1/2017-A Data publikacji: 17-10-2017 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Usługa serwisu i dostawy materiałów eksploatacyjnych do maszyn cyfrowych firmy XEROX dla Działu Wydawnictw Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 72514300-4
23-10-2017
RW00DW00/1/2017 Data publikacji: 10-10-2017 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Usługa serwisu i dostawy materiałów eksploatacyjnych do maszyn cyfrowych firmy XEROX dla Działu Wydawnictw Politechniki Opolskiej.
Kody CPV: 72514300-4
16-10-2017
KGT/136/2017 Data publikacji: 28-08-2017 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Usługa czyszczenia okien w budynkach Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 90911300-9
04-09-2017
W/6/RS00CS00/2017 Data publikacji: 18-08-2017 | Tryb: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Usługa wydawnicza obejmująca wykonanie projektu i wydruk teczek akt studenta na potrzeby Centrum Obsługi Studenta
Kody CPV: 79553000–5, 79800000–2, 79822300–5, 79823000–9, 79971000–1
25-08-2017