Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
ZS/21/2018 Data publikacji: 10-09-2018 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
„Usługa restauracyjna i hotelarska wraz z udostępnieniem sal konferencyjnych na potrzeby Organizacji XII Środowiskowych Warsztatów Doktorantów PO w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pod nazwą „Zwiększenie szans zatrudnienia czeskich i polskich absolwentów kierunków technicznych w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska –Polska 2014-2020. Nr rejestracyjny CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_022/0001155”
Kody CPV: 55300000-3
18-09-2018
ZS/20/2018-A Data publikacji: 10-09-2018 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Usługa cateringowa na potrzeby Inauguracji Roku Akademickiego dla 350 osób.
Kody CPV: 55300000-3, 55321000-6, 55521200-0
13-09-2018
ZS/20/2018 Data publikacji: 03-09-2018 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
„Usługa cateringowa na potrzeby Inauguracji Roku Akademickiego dla 400 osób”
Kody CPV: 55300000-3, 55321000-6, 55521200-0
07-09-2018
ZS/19/2018 Data publikacji: 27-08-2018 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Usługa cateringowa na potrzeby otwarcia biura Instytutu Fraunhoffera na Politechnice Opolskiej dla 200 osób.
Kody CPV: 55300000-3, 55321000-6, 55521200-0
30-08-2018
ZS/18/2018 Data publikacji: 24-08-2018 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
„Usługa cateringowa na potrzeby organizacji konferencji dla Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej dla 140 osób”
Kody CPV: 55300000-3
03-09-2018
ZS/17/2018 Data publikacji: 20-08-2018 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Usługa restauracyjna i hotelarska dla Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej na potrzeby organizacji konferencji.
Kody CPV: 55240000-4, 55270000-3, 55300000-3, 55321000-6
24-08-2018
ZS/16/2018 Data publikacji: 16-08-2018 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
„Usługa cateringowa na potrzeby Opolskiego Salonu Maturzystów dla 50 osób”.
Kody CPV: 55300000-3, 55321000-6, 55521200-0
23-08-2018
ZS/15/2018 Data publikacji: 20-07-2018 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Usługa dozoru i ochrony mienia Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 79710000-4
25-07-2018
ZS/14/2018 Data publikacji: 11-07-2018 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
USŁUGA DOZORU I OCHRONY MIENIA POLITECHNIKI OPOLSKIEJ
Kody CPV: 79710000-4
18-07-2018
ZS/13/2018 Data publikacji: 04-06-2018 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Usługa cateringowa polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków dla uczestników egzaminu końcowego na studiach podyplomowych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Kody CPV: 55300000-3, 55321000-6, 55521200-0
08-06-2018
ZS/12/2018 Data publikacji: 29-05-2018 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
"Usługa restauracyjna dla Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej na potrzeby posiedzenia Komisji Elektroniki PAN dla 25 osób.”
Kody CPV: 55300000-3, 55321000-6
04-06-2018
ZS/11/2018 Data publikacji: 28-05-2018 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Zakup usługi cateringowej dla Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii na potrzeby VI Opolskiego Festiwalu Fizjoterapii.
Kody CPV: 55300000-3
01-06-2018
ZS/09/2018 Data publikacji: 14-05-2018 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
"Usługa restauracyjna i hotelarska dla Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej na potrzeby organizacji konferencji."
Kody CPV: 55240000-4, 55270000-3, 55300000-3, 55321000-6
18-05-2018
ZS/08/2018 Data publikacji: 27-04-2018 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
„Usługi ochroniarskie imprez niemasowych – Studencka Wiosna Kulturalna „Piastonalia” na potrzeby Politechniki Opolskiej”
Kody CPV: 79710000–4
14-05-2018
ZS/07/2018 Data publikacji: 27-04-2018 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Zakup usługi zakwaterowania i wyżywienia dla 35 osób Akademickiego Chóru Politechniki Opolskiej na potrzeby warsztatów.
Kody CPV: 55240000-4, 55270000-3, 55300000-3, 55321000-6
09-05-2018