Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
ZS/22/2017 Data publikacji: 15-09-2017 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Usługa cateringowa na potrzeby konferencji "Od Erasmusa do ERASMUSA+ - 30 lat sukcesu" dla 100 osób.
Kody CPV: 55300000-3, 55321000-6, 55521200-0
20-09-2017
ZS/23/2017 Data publikacji: 14-09-2017 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Usługa zakwaterowania, wyżywienia i udostępnienia wyciągów narciarskich dla Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 55100000-1, 55270000-3, 55300000-3
20-09-2017
ZS/21/2017 Data publikacji: 09-08-2017 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
„Usługa cateringowa na potrzeby Inauguracji Roku Akademickiego dla 400 osób”.
Kody CPV: 55300000-3, 55321000-6, 55521200-0
17-08-2017
ZS/20/2017 Data publikacji: 28-07-2017 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
„Zakup usługi cateringowej na potrzeby Salonu Maturzystów dla 40 osób”.
Kody CPV: 55300000-3, 55521200-0
04-08-2017
ZS/19/2017 Data publikacji: 23-06-2017 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
„Usługa dozoru i ochrony mienia Politechniki Opolskiej”
Kody CPV: 79710000–4
30-06-2017
ZS/18/2017 Data publikacji: 02-06-2017 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Usługa cateringowa dla Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii na potrzeby V Opolskiego Festiwalu Fizjoterapii dla 200 osób.
Kody CPV: 55300000-3, 55521200-0
06-06-2017
ZS/17/2017 Data publikacji: 31-05-2017 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Usługi cateringowe dla dzieci uczestniczących w projekcie „Techniczna Pobudka” organizowanych na terenie Politechniki Opolskiej dla 225 osób.
Kody CPV: 55300000-3, 55521200-0
05-06-2017
ZS/16/2017 Data publikacji: 18-05-2017 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Usługa restauracyjna i hotelarska wraz z udostępnieniem sal konferencyjnych dla Akademickiego Chóru Politechniki Opolskiej na potrzeby organizacji warsztatów chóralnych dla 35 osób
Kody CPV: 55120000-7, 55270000-3, 55300000-3
24-05-2017
ZS/15/2017 Data publikacji: 12-05-2017 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
„Usługa cateringowa na potrzeby Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej dla 60 osób”.
Kody CPV: 55300000-3, 55521200-0
19-05-2017
ZS/14/2017 Data publikacji: 10-05-2017 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
„Usługi ochroniarskie imprez niemasowych – Studencka Wiosna Kulturalna „Piastonalia” na potrzeby Politechniki Opolskiej”
Kody CPV: 79710000–4
15-05-2017
ZS/13/2017 Data publikacji: 24-04-2017 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
„Usługa cateringowa na potrzeby ‘10th Erasmus Partnership Conference’ dla 35 osób”.
Kody CPV: 55300000-3, 55521200-0
28-04-2017
ZS/12/2017 Data publikacji: 20-04-2017 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Usługi restauracyjne i hotelarskie wraz z udostępnieniem sal konferencyjnych na potrzeby Organizacji XI Środowiskowych Warsztatów Doktorantów PO dla 150 osób
Kody CPV: 55120000-7, 55270000-3, 55300000-3
26-04-2017
ZS/11/2017 Data publikacji: 28-03-2017 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
„Usługa cateringowa na uroczystość promocji doktorskich oraz nadania tytułu profesora honorowego PO”.
Kody CPV: 55300000-3, 55521200-0, 555321000-
06-04-2017
ZS/10/2017 Data publikacji: 07-03-2017 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
„Usługa cateringowa podczas IX Akademickich Targów Pracy”.
Kody CPV: 55300000-3, 55321000-6, 55521200-0
13-03-2017
ZS/9/2017 Data publikacji: 01-03-2017 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
„Usługa cateringowa na spotkanie Komitetu Elektrotechniki PAN na potrzeby Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej dla 64 osób”.
Kody CPV: 55300000-3, 55321000-6, 55521200-0
09-03-2017