Nr sprawy Data publikacji, tryb i opis postępowania, kody CPV Termin oferty
ZS/47/2020 Data publikacji: 30-06-2020 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Szkolenie „Student z niepełnosprawnością narządu wzroku w procesie dydaktycznym” dla pracowników dydaktycznych Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku”
Kody CPV: 80000000-4
08-07-2020
ZS/46/2020 Data publikacji: 30-06-2020 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Szkolenie „Student z niepełnosprawnością narządu słuchu, zaburzeniami głosu oraz mowy w procesie dydaktycznym” dla pracowników dydaktycznych Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku”
Kody CPV: 80000000-4
08-07-2020
ZS/45/2020 Data publikacji: 30-06-2020 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Szkolenie „Student z niepełnosprawnością narządu ruchu i neurologiczną w procesie dydaktycznym” dla pracowników dydaktycznych Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku”
Kody CPV: 80000000-4
08-07-2020
ZS/44/2020 Data publikacji: 30-06-2020 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Szkolenie „Podnoszenie świadomości o osobach z niepełnosprawnością” dla kadry zarządzającej Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku”
Kody CPV: 80000000-4, 80511000-9
08-07-2020
ZS/43/2020 Data publikacji: 30-06-2020 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Szkolenie „Student z chorobą przewlekłą (choroby układu oddechowego i krążenia, pokarmowego, układu moczowo – płciowego i inne) w procesie dydaktycznym” dla pracowników dydaktycznych Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku”
Kody CPV: 80000000-4
08-07-2020
ZS/42/2020 Data publikacji: 30-06-2020 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Szkolenie „Obsługa osób z niepełnosprawnością” dla pracowników Centrum Obsługi Studenta Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku”
Kody CPV: 80000000-4, 80511000-9
08-07-2020
ZS/41/2020 Data publikacji: 30-06-2020 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Szkolenie „Podnoszenie świadomości o osobach z niepełnosprawnością oraz w zakresie likwidacji różnego typu barier architektonicznych oraz informacyjno - komunikacyjnych” dla pracowników Centrum Inwestycji i Remontów oraz Działu Gospodarczo -Technicznego Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 80000000-4, 80511000-9
08-07-2020
ZS/40/2020 Data publikacji: 30-06-2020 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Szkolenie „Obsługa osób z niepełnosprawnością oraz dostosowanie materiałów dydaktycznych” dla pracowników Biblioteki Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku”
Kody CPV: 80000000-4, 80511000-9
08-07-2020
ZS/39/2020 Data publikacji: 30-06-2020 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Szkolenie „Student ze spektrum autyzmu i innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi w procesie dydaktycznym” dla pracowników dydaktycznych Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku”
Kody CPV: 80000000-4
08-07-2020
ZS/32/2020 Data publikacji: 01-07-2020 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Zorganizowanie i realizacja Kursu Prince2 Foundation w ramach projektu: „Inżynier XXI wieku przyszłością kluczowych gałęzi gospodarki” nr sprawy: ZS/32/2020
Kody CPV: 80570000-0
09-07-2020
ZS/31/2020 Data publikacji: 07-04-2020 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Usługa świadczenia kompleksowej obsługi prawnej dla Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 79100000-5
17-04-2020
ZS/06/2020 Data publikacji: 06-04-2020 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
„Usługa zakwaterowania i wyżywienia studentów Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej oraz kadry dydaktycznej podczas obozu letniego w roku akademickim 2020/2021”.
Kody CPV: 55240000-4, 55270000-3, 55300000-3
17-04-2020
ZS/31/2020 Data publikacji: 01-04-2020 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Zorganizowanie i realizacja samolotowego szkolenia praktycznego do licencji PPL(A) dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej
Kody CPV: 80570000-0
08-04-2020
ZS/24/2020 -C Data publikacji: 11-03-2020 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Zorganizowanie i realizacja szkolenia Planowanie żywienia zbiorowego dla studentów Politechniki Opolskiej, w ramach projektu: „Inżynier XXI wieku przyszłością kluczowych gałęzi gospodarki”
Kody CPV: 80000000-4, 80531000-5
19-03-2020
ZS/30/2020 Data publikacji: 06-03-2020 | Tryb: Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp
Usługi restauracyjne i hotelarskie wraz z udostępnieniem sal konferencyjnych na potrzeby organizacji seminarium w ramach projektu Interreg V-A współfinansowanego przez Unię Europejską.
Kody CPV: 55300000-3
11-03-2020