RK00CI00/61/2021

Postępowanie zakończone

Wykonanie pomieszczenia sanitarnego dla osób niepełnosprawnych w podziemiu budynku WBiA Politechniki Opolskiej przy ul. Katowickiej 48 w Opolu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w opisie technicznym stanowiący załącznik nr 1 do Zaproszenia.

termin minął w dniu 08-12-2021 r.

Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP

45332200-5

02-12-2021 r. przez: Krzysztof Urbaniak