ZP/U/4/2018

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na nadzór autorski nad inwestycją „Termomodernizacja z przebudową budynku głównego Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej zlokalizowanego przy ul. Katowickiej 48 w Opolu – etap I”.

termin minął w dniu 29-01-2018 r.

Przetarg nieograniczony

71248000-8

18-01-2018 r. przez: Justyna Bienias