ZP/U/5/2018

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na usługi nieregularnego transportu 75 uczniów ze szkół z terenu województwa opolskiego, będących uczestnikami projektu pn. „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, na kursy przygotowawcze na studia techniczne odbywające się w soboty w obiektach Politechniki Opolskiej położonych na terenie miasta Opola.

termin minął w dniu 30-01-2018 r.

Przetarg nieograniczony

60172000-4

22-01-2018 r. przez: Justyna Bienias