ZP/U/15/2018

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na usługi dowozu uczniów na kursy przygotowawcze w Politechnice Opolskiej w ramach projektu pn.: "Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2".

termin minął w dniu 06-04-2018 r.

Przetarg nieograniczony

60172000-4

28-03-2018 r. przez: Justyna Bienias