PU/11/2022

Postępowanie zakończone

Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynkach Politechniki Opolskiej z podziałem na części: 1)część I - dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach 212, 213, 215, 319 budynku nr 9 Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii w Opolu przy ul. Prószkowskiej 76; 2)część II – dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniu H17 (Laboratorium biotechnologii) w budynku Hali Laboratoryjnej przy ul. Mikołajczyka 3 w Opolu.

termin minął w dniu 07-04-2022 r.

Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP

45331220-4

31-03-2022 r. przez: Krzysztof Urbaniak