PU/17/2022

Postępowanie zakończone

Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach: A214, A216, A217 i A219 w budynku Wydziału Mechanicznego przy ul. Mikołajczyka 5 w Opolu.

termin minął w dniu 18-05-2022 r.

Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP

45331220-4

13-05-2022 r. przez: Krzysztof Urbaniak