ZP/U/47/2018

Postępowanie unieważnione

Usługa asysty technicznej i konserwacji przy eksploatacji oprogramowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego

termin minął w dniu 31-08-2018 r.

Przetarg nieograniczony

72250000-2

23-08-2018 r. przez: Renata Piórkowska