ZP/U/47/2018 -A

Postępowanie zakończone

Usługa asysty technicznej i konserwacji przy eksploatacji oprogramowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego

termin minął w dniu 12-09-2018 r.

Przetarg nieograniczony

72250000-2

04-09-2018 r. przez: Renata Piórkowska