PU/20/2022

Postępowanie zakończone

Dostawa i montaż klimatyzatorów w Laboratorium E15 budynku Wydziału Mechanicznego przy ul. Mikołajczyka 5 oraz w pomieszczeniu KLB 002 Hali Laboratoryjnej przy ul. Katowickiej 48 w Opolu.

termin minął w dniu 27-07-2022 r.

Postępowanie prowadzone jest poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP

45331220-4

22-07-2022 r. przez: Krzysztof Urbaniak