ZP/U/8/2019

Postępowanie unieważnione

"Obsługa wyjazdów zagranicznych i krajowych dla osób delegowanych przez Politechnikę Opolską w zakresie sprzedaży biletów lotniczych oraz na potrzeby projektu współfinansowanego przez Unię Europejską"

termin minął w dniu 21-02-2019 r.

Przetarg nieograniczony

63512000-1

13-02-2019 r. przez: Ewa Skarżyńska