ZP/B/45/2019

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku nr 9 przy ul. Prószkowskiej 76 Politechniki Opolskiej w Opolu.

termin minął w dniu 30-09-2019 r.

Przetarg nieograniczony

45000000–7

02-09-2019 r. przez: Ewelina Krawiec-Mynarek