ZP/B/54/2019

Postępowanie unieważnione

Przetarg nieograniczony na roboty remontowe w budynkach Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej przy ul. Katowickiej 48 i Ozimskiej 75a w Opolu.

termin minął w dniu 01-10-2019 r.

Przetarg nieograniczony

45000000-7

16-09-2019 r. przez: Ewelina Krawiec-Mynarek