ZP/B/61/2019

Postępowanie unieważnione

Roboty remontowe w budynkach Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. Mikołajczyka 3 i 5 w Opolu.

termin minął w dniu 03-10-2019 r.

Przetarg nieograniczony

45450000–6

18-09-2019 r. przez: Agnieszka Zyzik