ZP/B/66/2019

Postępowanie unieważnione

Przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń 207 i 208 w Hotelu Asystenta w Opolu przy ul. Waryńskiego 9

termin minął w dniu 15-10-2019 r.

Przetarg nieograniczony

45000000-7

30-09-2019 r. przez: Ewelina Krawiec-Mynarek