ZP/B/66/2019-A

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń 207 i 208 w Hotelu Asystenta w Opolu przy ul. Waryńskiego 9

termin minął w dniu 04-11-2019 r.

Przetarg ograniczony

45000000-7

16-10-2019 r. przez: Ewelina Krawiec-Mynarek