ZP/B/76/2019

Postępowanie unieważnione

Przetarg nieograniczony na roboty remontowe w budynkach Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. Mikołajczyka 3 i 5 w Opolu

termin minął w dniu 21-11-2019 r.

Przetarg nieograniczony

45000000-7

05-11-2019 r. przez: Ewelina Krawiec-Mynarek