ZP/B/71/2019

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na przebudowę hali laboratoryjnej przy ul. Mikołajczyka 3 w Opolu dla utworzenia laboratoriów Biotechnologii oraz Podstaw Energetyki – etap II

termin minął w dniu 20-11-2019 r.

Przetarg nieograniczony

45314320-0

05-11-2019 r. przez: Agnieszka Jucha