ZP/D/84/2019

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów promocyjnych dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej

termin minął w dniu 03-12-2019 r.

Przetarg nieograniczony

39294100-0

25-11-2019 r. przez: Ewelina Krawiec-Mynarek