ZP/D/86/2019

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej

termin minął w dniu 10-12-2019 r.

Przetarg nieograniczony

30213100-6

02-12-2019 r. przez: Ewelina Krawiec-Mynarek