RB00ST00/289/2019

Postępowanie zakończone

„Dostawa karty graficznej dla Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej”

termin minął w dniu 11-12-2019 r.

art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

30237134-7

04-12-2019 r. przez: Ewa Skarżyńska