RK00GTG/266/2019

Postępowanie zakończone

Usługi w zakresie okresowych przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń i instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych w budynkach Politechniki Opolskiej

termin minął w dniu 13-12-2019 r.

art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

50000000-5

05-12-2019 r. przez: Agnieszka Jucha