473/RE000000/2019

Postępowanie zakończone

Dostawa systemu SAP Business One - użytkownik typu Professional (12 licencji) oraz bazy danych MS SQL Server 2008/2012 (licencja runtime ograniczona do produktywnego użytkowania systemu SAP Busines One) na potrzeby rozbudowy laboratorium zintegrowanych systemów zarządzania dla Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej.

termin minął w dniu 18-12-2019 r.

art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

48000000-8

12-12-2019 r. przez: Agnieszka Jucha