RK00GTG0/265/2019-B

Postępowanie zakończone

na „Usługę przeglądu, konserwacji i napraw systemów sygnalizacji pożaru i DSO oraz systemów oddymiania i napowietrzania dróg ewakuacyjnych budynków Politechniki Opolskiej”.

termin minął w dniu 18-12-2019 r.

art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

50700000-2

12-12-2019 r. przez: Ewelina Krawiec-Mynarek