RR00IT00/Z/84/2019

Postępowanie zakończone

Usługa przedłużenia gwarancji dla serwerów firmy Dell

termin minął w dniu 18-12-2019 r.

art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

725910000-

12-12-2019 r. przez: Renata Piórkowska