RB00ST00/316/2019

Postępowanie unieważnione

Zakup i montaż systemu projekcji multimedialnej, składającego się z projektora wraz z, urządzeniami transmisyjnymi oraz integracja z istniejącym systemem audio, w Sali KS-G na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej.

termin minął w dniu 23-12-2019 r.

art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

38434200-8

16-12-2019 r. przez: Ewelina Krawiec-Mynarek