RW00BG00/123/2019

Postępowanie zakończone

Sukcesywna dostawa prasy, czasopism polskich dla biblioteki i jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej na 2020 rok

termin minął w dniu 10-01-2020 r.

art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

22200000-2

02-01-2020 r. przez: Ewelina Krawiec-Mynarek